Nattarbeid i helgene ved Moss stasjon

De neste fem helgene (uke 9 til og med uke 13) vil det være nattarbeid ved Moss stasjon i forbindelse med reising av kontaktledningsmaster i og ved spor.

Arbeidet må utføres når det ikke går ordinær togtrafikk på sporet.

Til arbeidet vil det benyttes gravemaskin og løfteutstyr (bildet er fra tilsvarende arbeid i Moss Havn i januar). Erfaringer tilsier at få opplever arbeidet som særlig støyende

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.