Fare for kø i Fjordveien

Torsdag 7. februar vil det værer manuell trafikkdirigering i Fjordveien i tidsrommet kl. 08.30-15.30.

Av sikkerhetsmessige hensyn er det nødvendig å sperre av østlige veiløp i Fjordveien forbi Fjordveien 18 i morgen.

Dette i forbindelse med fjerning av tak og 2. etasje. Så fort vi har fått tatt ned dette på en sikker måte vil det igjen være trygt å åpne veien i begge kjøreretninger.