Lite støvnedfall i sentrum

Prosjektets rådgiver for ytre miljø, Ingunn Biørnstad, er tilfreds med støvmålingene etter rivingen i Moss.

Norsk Saneringsservice AS er godt over halvveis i riveentreprisen og vi har begynt å få bra med måledata for støvnedfall.

- Støv vil alltid være en utfordring under rivearbeid som dette, men det er gledelig å se at det har vært forholdsvis lite problematikk med dette. Vintertid med minusgrader gjør det mer utfordrende å håndtere støv med vannkanoner og lignende. Frem til nå har alle målinger vist at støvnedfallet har ligget på det Norsk institutt for luftforskning klassifiserer som et lavt nivå – det vil si under 5 gram per kvadratmeter i gjennomsnitt over en 30 dagersperiode, sier Biørnstad.

- Vi ser faktisk at det enkelte steder ble registrert mer støvnedfall før vi begynte med rivearbeidene, legger hun til.

Se støvnedfallsmåling

 

Fire målepunkter

I samarbeid med Moss kommune og Fylkesmannen måler Bane NOR støvnedfall fire steder omkring riveområdet i Moss. Målerne er plassert i overgangen mellom riveområdet og bebodde områder slik at vi fanger opp støv som blåser ut av riveområdet.

Bane NORs støvnedfallsmålinger utføres av NILU, Norsk institutt for luftforskning. Arbeidet gjøres i henhold til metodikk i NS 4852:2010, “Måling av støvnedfall”. Hver 30. dag byttes målerne ut og sendes til analyse. NILU beregner så mengde støv for hvert målepunkt.

Siste måling er frem til 19. februar. Neste måleresultater vil publiseres på «Her jobber vi nå»-siden vår i begynnelsen av april.