Legger opp til smidigere busshåndtering

Sammen med Vy/NSB, Moss kommune og våre entreprenører har vi lagt til rette for en langt smidigere avvikling av "buss for tog"-trafikken ved Moss stasjon.

Selv under ordinær drift er det til tider krevende trafikkforhold ved Moss stasjon, med et begrenset "kiss & ride"-område, regulær rutetrafikk for lokalbussene og holdeplass for drosjer. Dette har ført til svært krevende forhold under avvikling av "buss for tog"-perioder, der det har vært smått kaotiske tilstander foran et stasjonsområde som ikke har vært tilrettelagt for et slikt trafikkmønster. 

I forbindelse med koordineringsmøter mellom Vy/NSB og utbyggingsprosjektet i Moss tidligere i vinter ble det tidlig klart at man ønsket å tilrettelegge for en langt smidigere trafikkavvikling i år.

Det er den pågående rivingen i "Nyquistbyen", rett ved Moss stasjon, som har åpnet nye muligheter.

– NSB (Vy), Bane NOR og Moss kommune har sett etter løsninger som sikrer en bedre og tryggere brukeropplevelse for alle i forkant av sommerens togstans og buss for tog, sier Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig for Bane NOR i jernbaneutbyggingen gjennom Moss.

– Området foran Moss stasjon er et travelt og til tider kaotisk sted for biler og busser, gående og syklende. I de periodene hvor det er togstans, er området svært krevende og brukeropplevelsen har nok også vært negativ for mange, erkjenner hun. Hun er derfor veldig tilfreds med at man har kunnet samarbeide om en løsning som både er bedre for passasjerene og som er smidigere for øvrig trafikk.

 

Ny innkjøring og nytt oppstillingsområde for bussene

- NSB ønsket å fjerne "buss-for-tog"-busser foran stasjonen og flytte både oppstilling og avganger bort fra ordinær, lokal busstrafikk i området. Bane NOR så derfor på områdene som vi har revet nært inntil stasjonen og foreslo å bruke noen av disse arealene til ny løsning for bussene, forteller Kjønigsen.

Løsningen er at NSB/Vys busser kjører ned Nyquistsgate, tar inn til venstre i Værlegata og så kjører inn til et nytt oppstillingsområde på den nærmeste pendlerparkeringen syd for stasjonen. All NSB-håndtering med av- og påstigning foregår inne på dette feltet, før bussene kjører ut igjen opp Nyquistsgate. NSBs busstrafikk får dermed minimal påvirkning på øvrig trafikk i området og de lokale bussene kan operere som vanlig uten at det oppstår kø langsmed Jernbanegata ned mot Rådhusbroen.

- Erfaringsmessig er det langt færre passasjerer i de periodene det er buss for tog, noe som gjør at det likevel skal være mer enn nok parkeringsplasser selv om vi må benytte noe av parkeringsarealet, sier Kjønigsen. 

- Allerede i påsken får vi høstet verdifull erfaring i forbindelse med "buss for tog" ved stenging av Østfoldbanen. Da får passasjerer og bussene anledning til å kjøre inn dette bruksmønsteret, før man får den lange arbeidsperioden på Østfoldbanen i sommer. Når det er buss for tog i seks uker i sommer skylder vi passasjerene å legge best mulig til rette for de, understreker Kjønigsen.