Kart over Moss stasjon i sommer

Se kart for hvor du skal ta buss eller parkere bilen ved Moss stasjon i sommer.

Det skjer mye arbeid ved Moss stasjon i sommer frem til og med 4. august.

Vy setter inn buss for tog i perioden.

Her er kartforklaring:

  • Avreise for bussene (påstigning), skjer i grønt område (der det vanligvis er pendlerparkering).
  • Ankomst for bussene (avstigning) skjer på den andre siden av Værlegata, i blått område. Hit kommer bussene som kjører til Moss stasjon.
  • Dersom du er togpendler og skal sette fra deg bilen gjøres dette i gult område, på pendlerparkeringen vest for stasjonen (innkjøring i Værlesands bakgate).
  • Vær også oppmerksom på de røde områdene. Disse indikerer at det er anleggsrelatert virksomhet i disse områdene. Rett ved siden av avstingningsområde for buss er det parkeringsområde som er forbeholdt anleggsbiler som er tilknyttet arbeidene ved Moss stasjon.

NB! På grunn av at det er en del tungtrafikk i Værlegata i form av busser, prosjektets anleggstrafikk og Rockwools ordinære transport, understreker vi at myke trafikanter må holde seg innenfor de gule publikumsgjerdene på østsiden av veien.