Infomøte på Carlberg gård

Bane NOR og vår entreprenør MossIA hadde et hyggelig førjulsmøte med naboer og kunstmiljøet på Carlberg gård onsdag 18. desember.

Her orienterte vi om arbeidene prosjektet har ved Carlberg gård nå og de nærmeste årene.

 

Lager ny tursti over Carlbergåsen

Vi etablerere for tiden en ny midlertidig tursti for gående over Carlbergåsen som skal stå klar for bruk i januar. Da kan gående komme seg enkelt fra Carlbergveien (ved Ekholt skole) og bort til Carlberg gård tilnærmet samme vei som i dag, etter at vi blir nødt til å stenge grusveien i dette området.

Infoskilt (bildet) er satt opp for å informere gående/kjørende om at grusveien blir stengt i januar.

Mens gående kan bruke den nye, flotte stien vår, vil de som skal kjøre til Carlberg gård måtte kjøre inn via Larkollveien (innkjøring ved trafo-stasjonen).

Veiskilt kommer opp om kort tid. Dette har tidligere vært en privat gårdsvei med lite trafikk. Veien er nå utbedret, bl.a. med tre møteplasser slik at man kan ha møtende trafikk langs veien.

Årsaken til at grusveien i Carlbergveien må stenges er fordi den ligger i anleggsområdet vårt, ved tunnelpåhugget for jernbanetunnelen mellom Carlberg og Kleberget (2,3 km).

Det vil for øvrig, utover våren, etableres en anleggsvei til Carlberg gård, slik at anleggstrafikk holdes atskilt fra annen lokaltrafikk til/fra gården.

 

Aktiviteter på Carlberg gård fortsetter akkurat som før

Prosjektet kommer til å ha et merkbart nærvær i nærheten av Carlberg gård, men vi kan ikke få understreket nok at aktivitetene på gården vil gå som før!
Dette gjelder alt fra festivaler, markeder og arrangementer til simulatorgolf, kunstkvelder og kunstgalleri. Mange flinke lokale kunstnere har tilhold på gården og stiller ut/selger kunst. Vi anbefaler alle som har mulighet til å avlegge de et besøk