Info til foresatte på Ekholt

Bane NOR bygger fremtidens jernbane med ny stasjon og nytt dobbeltspor gjennom Moss. Det skal gi et langt bedre togtilbud enn i dag, med kortere reisetid og flere togavganger.

Vi bygger 10 km med dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i syd. Det nye dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk fra desember 2024.

Når vi nå bygger nytt dobbeltspor gjennom Moss, må vi blant annet jobbe i nærheten av Ekholt skole.

Det vi skal gjøre er et omfattende arbeid som vil pågå gjennom flere år og som krever mange store lastebiler og anleggsmaskiner i området rundt Carlberg Gaard , og etterhvert også langs Larkollveien (fv. 119).

Prosjektet jobber tett med Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Moss kommune og Ekholt skole for å legge til rette for en sikker og smidig anleggsgjennomføring.

Din sikkerhet langs veien er vår høyeste prioritet!

Alle som kjører for oss har fått opplæring i å ivareta din sikkerhet langs veien, men sikkerhet i trafikken er også den enkeltes eget ansvar. Ved å lese og følge våre sikkerhetstips hjelper vi hverandre i å bli enda bedre!

Vi håper alle leser gjennom denne brosjyren slik at de vet hva som skjer i nærheten av sitt nærområde.