Stenging av gang- og sykkelsti

Gang- og sykkelsti ved stasjonen (på venstre side) kommer til å bli permanent stengt fra neste uke.

I forbindelse med diverse anleggsarbeider ved Moss stasjon i tiden fremover kommer gang- og sykkelstien syd for Moss stasjon til å stenges mandag 25. mars.

For å komme til Moss stasjon må man benytte gangfeltet langs Værlegata. Til uken kommer det til å åpnes en ny gang- og sykkelsti i forbindelse med pendlerparkeringen. Skilt vil settes ut når dette står ferdig.