Invitasjon til foresatte

Bane NOR ønsker å invitere foresatte til elever ved Verket skole og CIS samt foresatte til barn i de lokale barnehagene til vårt nabomøte på Verket Scene 5. november.

Bane NOR bygger fremtidens jernbane, som skal gi kortere reisetid og flere togavganger. 

Vi bygger nytt dobbeltspor til Moss med planlagt åpning i desember 2024.

Totalt bygger vi 10 km dobbeltspor, fra Sandbukta i nord til Såstad i syd.

Anleggsstart for den 2,7 kilometer lange jernbanetunnelen fra Sandbukta/Mosseskogen til Kransen nærmer seg. Vi begynner i siste halvdel av november. 

Som forelder er du opptatt av at sikkerheten til barnet ditt tas på det største alvor. 

Vi ønsker å derfor å invitere deg til vårt nabomøte på Verket Scene tirsdag 5. november kl. 18.

Her vil vi orientere om våre arbeider, hva vi skal gjøre, våre arbeidstider og hvordan dere som er våre nærmeste naboer kommer til å merke vårt nærvær.

 

Informasjon om vårt riggområde

Mossetunnelen kommer til å drives fra rømningstunnelen vi bygger på Verket (se bilde av riggområde). 

Ettersom mesteparten av steinmassene fra den 2,7 km lange Mossetunnelen kommer til å kjøres ut via rømningstunnelen på Verket, vil det bli mye steintransport på Osloveien de nærmeste årene (se bilde av transportruten fra Verket til Mosseporten).  

 

"Alle trygt hjem!"

Bane NOR har "Alle trygt hjem" som den viktigste verdien vi jobber etter i alt vi gjør. Vi planlegger derfor trafikksikringsdager sammen med Trygg Trafikk og Statens vegvesen, på Verket skole og CIS. Her vil barna få høre mer om farene forbundet med blindsoner og tungtransport. Nå mer enn noen gang må skolebarna tenke over hvor de krysser veien og det å ta trygge valg i og ved både busstopp og skoler.
Vi har dialog med skolene og ønsker også at de forbereder barna og sørger
for at alle får med seg en trafikksikringsbrosjyre hjem. Barnehagebarn vil få
informasjon gjennom sin barnehage.
Bane NOR stiller naturligvis også strenge krav til egne sjåfører, og det betyr
at det er fokus på ansvarlig kjøring, avpasset fart samt sikring av last.

Alle sjåfører på prosjektet skal gjennom et obligatorisk sikkerhetskurs med “Alle trygt hjem!” som hovedtema.

 

Trafikksikkerhetsdager og samarbeidsforum

Bane NOR og vår hovedentreprenør MossIA jobber tett med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og de lokale skolene/barnehagene for å ivareta trafikksikkerheten gjennom anleggsperioden vår.

  • Torsdag 7. november arrangeres trafikksikkerhetsdag for alle elever ved Verket skole.
  • Mandag 4. november arrangeres trafikksikkerhetsdag for alle elever på CIS.

Bane NOR har også opprettet et samarbeid med de lokale skolene (Verket skole/CIS) og de lokale barnehagene Røysåsen/Sandbukta/Verket. Slik kan vi ha faste møter der vi kan fokusere på trafikksikkerheten i området. Skolene og barnehagene har også fått faste kontaktpunkt i Bane NOR som de kan ha den løpende kontakten fra dag til dag med. 

Bane NOR har spurt skolene/barnehagene om å få konkrete tilbakemeldinger på:

  • Hvilke utfordringer ser dere med vår anleggsaktivitet?
  • Hva vil dere vite mer om fra oss?
  • Hvordan bruker barna nærmiljøet?
  • Hvilket informasjonsbehov har de ansatte?
  • Hvilket informasjonsbehov har barna?
  • Hvilket informasjonsbehov har foreldrene?

Fint om dere melder inn til øverste leder ved skolen/barnehagen, eventuelt direkte til oss på moss_utbygging@banenor.no.

NB! Dersom du ikke har anledning til å komme på nabomøtet 5. november kommer vi til å legge ut presentasjonene på våre hjemmesider (se denne linken etter 6. november) og vår Facebook-side.

 

Mer info:

Vårt nyeste nyhetsbrev

Skinnelangs - 2018

Trafikksikkerhetsbrosjyre - Verket

Trafikksikkerhetsbrosjyre - CIS