Etablerer infiltrasjonsbrønn på Kallum

Leif Grimsrud AS er i ferd med å etablere en infiltrasjonsbrønn ved Kallum Søndre gård i Rygge.

Ferdig installert kan infiltrasjonsbrønnene bidra til å regulere vanntrykket i grunnen i området. Dette for å kunne redusere mulighetene for eventuelle setningsskader i området i forbindelse med våre anleggsarbeider.

Leif Grimsrud AS etablerer totalt fem infiltrasjonsbrønner for dobbeltsporprosjektet, hvorav dette er den fjerde. En tilsvarende infiltrasjonsbrønn ble etablert i Høienhaldsgata forrige uke.

Arbeidet med brønnen estimeres å ta 2-3 uker. I forbindelse med anleggsarbeidet vil det bli en mindre, midlertidig omlegging av gangveien langs vestsiden av Dyreveien (gangvei markert i gult på bildet).

Arbeidstiden er mandag-torsdag kl. 07.00-15.30 og fredag kl. 07.00-13.00.

Vi gjør oppmerksom på at lastebilene i dette området er nødt til å rygge inn på anleggsområdet. Lastebilene er utstyrt med ryggekamaera og ryggesignal, men vi anmoder likevel gående om å utvise forsiktighet når lastebilene rygger, og unngå å havne i blindsonen.