Etablering av ny infiltrasjonsbrønn i Wulfsbergsgate

Bane NOR etablerer infiltrasjonsbrønner som skal gjøre det mulig å regulere vanntrykket i grunnen. Dette for å kunne redusere mulighetene for eventuelle setningsskader i forbindelse med våre anleggsarbeider

I forbindelse med etablering av prosjektets femte og siste infiltrasjonsbrønn, må vi utføre gravearbeider som medfører stenging av deler av Wulfsbergsgate natt til tirsdag 9. april og natt til onsdag 10. april. Hvis gravearbeidet ikke blir ferdig, må vi eventuelt også ta i bruk natt til torsdag 11. april.

Arbeidet vil begynne kl. 21 på kvelden og være ferdig før kl. 06.00 på morgenen, slik at trafikken kan gå som normalt på dagtid.

Atkomst til alle eiendommer også mens vi graver 

Vi vil unngå å påføre sentrumsområdet store trafikale utfordringer på dagtid, og derfor jobbe kveld/natt. Det vil være adkomst til alle eiendommer under arbeidene, også Circle K-stasjonen.

Entreprenør skal ta særskilte støyhensyn i innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og 01.00.

Vi beklager de ulemper dette medfører.