Boring og sprenging ved Kleberget

Det skal fjernes 900 kubikkmeter med fjell ved Kleberget over et område på ca. 100 meter ved jernbanetraseen.

Disse arbeidene skal være ferdig innen 11. juli.

De neste ukene vil det være kortere perioder med boring i fjell i tidsrommet kl. 07-23.

Selve sprengingen vil skje i flere små, kontrollerte salver. Hovedsakelig på dagtid, og aldri etter kl. 22.

Ved sprengingsarbeider vil det opprettes vaktposter og varsles med sirene. Dette er standard prosedyre for alle sprengingsarbeider.

 

Oppdatering 30.06: Boring og sprenging er nå ferdig. Tiden frem til 11. juli vil benyttes til å kjøre bort sprengstein, planere området samt kjøre inn jernbaneteknisk utstyr.