Arbeidshelg på Østfoldbanen

Det er planlagte vedlikeholdsarbeider på Østfoldbanen i helgen som medfører stenging av Østfoldbanen.

Da kan vi utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger i og nær sporene.  Arbeidene medfører at strekningen mellom Ås og Halden er stengt for ordinær togtrafikk fra kl. 02.00 lørdag 27. april til søndag 28. april kl. 13.30.

Det settes opp alternativ transport med buss på denne strekningen. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller Vys (tidligere NSB) nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Bane NOR beklager ulempene for reisende og nærmeste naboer.

Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet resten av året.

Flere steder på strekningen vil det utføres generelt vedlikehold av skinner og infrastruktur. Blant annet utføres vedlikeholdspakking/justering av sporveksler mellom Moss-Sarpsborg og Sarpsborg-Halden, svillebytte på planovergang på Gjellestad mellom Ingedal-Berg samt utbedring av plattform i spor på Sarpsborg stasjon.

Moss stasjon og Vestby stasjon

Det bygges for tiden nytt dobbeltspor til Moss og Rygge som vil gi langt større kapasitet i fremtiden. I helgen vil det pågå arbeider ved Moss stasjon i forbindelse med flytting av kabler. Det vil også jobbes med ny overgangsbru på stasjonen samt utføres nødvendige vedlikeholdsarbeider på spor i kjølvannet av togavsporing ved stasjonen2. påskedag.

Ved Vestby stasjon vil det være vedlikeholdsarbeider med spyling og rengjøring av rør på dagtid lørdag.