Arbeider natt til lørdag

Det vil være arbeid på Moss stasjon natt til lørdag, 15.-16. februar.

Årsaken er lossing av jernbaneskinner fra tog, som lagres ved eksisterende spor 6. Dette må gjøres i helg/på natt når sporene ikke må tas i bruk av tog i trafikk.

Skinnene skal ved en senere anledning legges ut i området mellom Moss havn og Moss stasjon.

Lossing av jernbaneskinner er for øvrig samme type arbeid som ble foretatt natten mellom 4. og 5. januar i år. Erfaringer fra den gang tilsier at arbeidet ikke er særlig støyende for naboer.