Arbeid i Moss i påsken

Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banestrekningene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder når banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Påskeferien i år blir annerledes for mange, men vi må fortsatt utføre planlagt arbeid. Det er nødvendig for å utvikle en sikker og mer moderne jernbane. Vi beklager støy og takker for tålmodigheten.

I perioden 9. - 13. april (skjærtorsdag til 2. påskedag) stenger Østfoldbanen på grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger.

Ettersom det er færre reisende med tog i påsken er dette en viktig tid for å vedlikeholde og oppgradere jernbaneinfrastrukturen. Det er mange aktiviteter som er planlagt på de ulike banestrekningene. For mer info, sjekk Bane NORs overordnede oversikt

For reisende på Østfoldbanen henviser vi til Vy.no for oppdatert reiseinformasjon.

 

Informasjon om arbeidene i Moss

På strekningen forbi Moss er det hovedsakelig i gamle Rygge det vil utføres anleggsarbeid. Fra Dilling og østover mot Kurefjordveien skal vi oppgradere to usikrede planoverganger samt utføre noe grunnarbeider langs jernbanelinjen.

Ved Carlberg vil vi benytte anledningen til å utføre forarbeid for grunnstabilisering i et område vi ellers ikke ville hatt tilgang til på grunn av tog i trafikk.

Arbeidene som skal utføres er lite støyende og utføres på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-17.00, eller inntil kl. 19.00 ved behov.

Arbeidene i Moss er etter planen ferdig i løpet av søndag 1. påskedag.

Foruten arbeidene ved Carlberg og Dilling vil det også være noe rolig aktivtet ved Moss stasjon med kontroll av signalsystem og spor.