Åpner Carlbergveien midlertidig

På grunn av vanskelige kjøreforhold på hovedadkomstvei til Carlberg gård anbefaler vi kunder/besøkere/beboere å bruke Carlbergveien de nærmeste dagene.

Carlbergveien mellom Ekholt skole og Carlberg gård ble stengt mandag etterrmiddag, og det ble varslet at adkomst til gården vil være via privat gårdsvei inn fra Larkollveien (fv. 119).

Det viser seg imidlertid at vi sliter litt med å holde en god tilstand på denne veien. Tungtrafikk kombinert med bløtt føre og dårlige veiforhold, har gjort at den nye hovedadkomstveien ikke er i så god stand som den burde. Etter avtale med grunneier på Carlberg gård har vi derfor besluttet å åpne Carlbergveien midlertidig til kjøreforholdene på den andre gårdsveien blir bedre.

Vi følger opp med mer info når Carlbergveien stenges igjen!

Vi kan ikke annet en beklage at det blir mye frem og tilbake med informasjon om denne veistrekningen, men været er det vanskelig å rå over.

NB! En viktig presisering: All tungtrafik vil fortsatt gå via Larkollveien/fv. 119 og inn gårdsveien. Prosjektet har ingen tungtransport på Carlbergveien forbi Ekholt skole.