Anleggsarbeid på pendlerparkeringen

I forbindelse med at det skal legges inn en ny høyspentkabel til Moss stasjon må vår entreprenør Leif Grimsrud grave på pendlerparkeringen syd på Moss stasjon.

Arbeidet begynner mandag morgen, 25. mars, og vil medføre at deler av pendlerparkeringen må sperres av slik at gravemaskiner kommer frem og at entreprenøren får gravd kabelgrøften som vil gå langs med parkeringen. 

Entreprenøren er innstilt på å få en så rask og smidig gjennomføring av arbeidene som mulig. Det innebærer at de vil grave opp litt og litt av gangen, slik at de vil beslaglegge færrest mulig parkeringsplasser av gangen.

Pendlere med bil må forberede seg på at det vil være noen færre parkeringsplasser enn vanlig til uken. Vi gjør oppmerksom på at det også er to pendlerparkeringer på vestsiden av stasjonen på den andre siden av sporene.

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre kunder.