"Alle trygt hjem!"

Bane NOR er opptatt av trafikksikkerhet og å gjøre det vi kan for at skolebarna kan ferdes til og fra skolene i området på en trygg måte.

“Alle trygt hjem!” er den viktigste verdien Bane NOR jobber etter i alt vi gjør.
Vi planlegger derfor trafikksikringsdager sammen med Trygg Trafikk og
Statens vegvesen, på Verket skole og CIS. Her vil barna få høre mer om farene
forbundet med blindsoner og tungtransport. Nå mer enn noen gang må
skolebarna tenke over hvor de krysser veien og det å ta trygge valg i og ved
både busstopp og skoler.
Vi har dialog med skolene og ønsker også at de forbereder barna og sørger
for at alle får med seg en trafikksikringsbrosjyre hjem. Barnehagebarn vil få
informasjon gjennom sin barnehage.
Bane NOR stiller naturligvis også strenge krav til egne sjåfører, og det betyr
at det er fokus på ansvarlig kjøring, avpasset fart samt sikring av last. Alle
sjåfører på prosjektet skal gjennom et obligatorisk sikkerhetskurs med “Alle
trygt hjem!” som hovedtema.