KS-pelerigg på plass i Kransen

Mange har nok lagt merke til den store gule anleggsmaskinen som står i Kransen. Dette er en pelerigg for kalksement-peler.

De fleste vil være kjent med at det er dårlige grunnforhold i deler av området rundt Kransen og Moss havn, blant annet med forekomst av kvikkleire. Dette medfører at entreprenøren må iverksette tiltak for å stabilisere og forsterke grunnen i området.

KS-peleriggen forsterker grunnen gjennom å «vispe» kalksement ned i grunnen, og benyttes hyppig på anleggsområder der man ønsker å stabilisere grunnen før man går i gang med anleggsarbeid, utgravninger, etc.

 

Begynner i januar

Peleriggen begynner arbeidet i januar. Tiden frem mot juleferien (21. desember) benyttes til klargjøring av utstyr og riggområde. 

Når maskinen begynner å «vispe» i grunnen kan det genereres noe støv. Vi vil informere de nærmeste naboene i forkant.

 

Vant prestisjepris for arbeider på Follobanen

Maskinen skal lage kalksementpeler. Det er en grunnforbedringsteknikk som forbedrer myk leire med høy fuktighet, torv og andre svake jordarter ved mekanisk innblanding av tørt sementbaserte bindemiddel. Maskinen tilhører Keller Geoteknikk, som er MossIAs underentreprenør for å utføre slike arbeider. Bane NOR har god erfaring med Keller fra blant annet Follobanen, der de blant annet mottok en prestisjetung internasjonal geoteknikk-pris tidligere i høst.