Varsel om nattarbeider neste helg

Helgen 28.- 29. april vil det være driftsstans på Østfoldbanen. Under stansen vil det pågå arbeider som kan oppleves støyende.

I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet må vi utføre arbeider i Sandbukta. Vi vil utnytte et brudd i togtrafikken og jobbe kontinuerlig gjennom helgen.

Arbeidet utføres fra kl. 03.00 lørdag 28.4 til kl. 13.00 søndag 29.4.

Arbeidet består av pigging, boring og sprenging.
Piggings- og boringsarbeidet vil pågå i hele perioden. Sprenging vil bli utført mellom 07.00-23.00 lørdag og fra 07.00 til 12.30 søndag. Dette er normalt anleggsarbeid som ofte foregår på dagtid, men siden det nå blir lagt til natt, går vi ut med et varsel. 

Vi har foretatt støyanalyser og funnet at det er beboere på Røysåsen og de nærmeste boligene på Jeløy-siden som blir berørt. Eget varsel sendes ut til postkassene til disse beboerne i dag.

Det er satt en grenseverdi for nattarbeid på 40 dB. Beregninger viser at støyen vil være fra 1 til 9 dB over grenseverdi om natten for nærmeste boliger på Jeløya, og fra 1 til 4 dB for noen boliger på Røysåsen. Arbeid på dag- og kveldstid vil ikke gi overskridelser.

Avbøtende tiltak: Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/ metoder som kan være aktuelle.Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.

Vi beklager de ulempene våre arbeider måtte medføre.

For spørsmål, kontakt:
Nabovakttelefonen: 400 27 579