Varsel om nattarbeider i Strandgata

Tirsdag ettermiddag kobler vi om vann og avløp i Strandgata i Moss sentrum. Det vil være nødvendig å jobbe kontinuerlig til arbeidsoperasjonen er ferdig.

Det vil innebære kvelds- og nattarbeid denne uken. Arbeidet begynner ca. kl. 16 tirsdag 17. april og vil pågå utover uken. For å beregne god margin tar vi høyde for at vi jobber til natt til fredag 20. april, men det kan være vi er ferdige før.

VA- omkoblingen vil foregå i to separate arbeidsoperasjoner, der den neste operasjonen er planlagt utført uken etter, tirsdag 24. april til onsdag 25. april.

Utstyr som vil benyttes er gravemaskin og lastebil, i tillegg kan det forekomme støy fra noe håndholdt utstyr for kapping av rør eller pigging av betong. Det er ikke forventet betydelig støy men skulle arbeidene påvirke nattesøvnen så ber vi dere ta kontakt med oss på vår nabovakt-telefon, 400 27 579.  

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.