Gangsti ved Kleberget stengt lørdag

Gangstien under jernbanesporet ved Kleberget stenges lørdag på grunn av anleggsarbeid.

I forbindelse med hogst av trær og busker ved jernbanesporet i sydenden av Moss havn på lørdag kommer gangstien under jernbanesporet til å stenges i tidsrommet ca. kl. 07-19 lørdag 26. mai.

Arbeidene inngår i den planlagte driftsstansen på jernbanen førstkommende helg.