Tilbud om setningsnivellement

Bane NOR har, via Scan Survey AS, sendt ut brev til grunneiere i Moss og Rygge som får tilbud om å installere setningsbolter.

Dette er frivillig og kostnadsfritt for grunneier.

Boltene måles inn i forkant av anleggsstart for å dokumentere utgangshøyden. Under anleggsarbeidet vil kontrollmålinger utføres etter behov.

Setningsnivellement i forkant og under bygge- og anleggsarbeidet vil bli lagt til grunn ved en eventuell klagesak i etterkant. Da dette dokumentasjonsmaterialet letter bevisføring ved en klagesak, anses setningsnivellement som en fordel for begge parter.

Etter at anleggsarbeidene er ferdig, kan vi fjerne boltene, hvis huseier ikke ønsker at de skal bli stående for å kunne benyttes til eventuell langvarig kontroll av setningsutvikling.