Støyende arbeider i Strandgata

Mandag 22. januar kommer vi til å sikre og forsegle den store byggegropen ved innkjøringen til Moss Havn. For å hindre inntrengning av sjøvann til byggegropen vil det settes opp en liten spuntvegg.

Arbeidstidens ytre ramme er fra kl. 07.00 til kl. 19.00 og spuntarbeidene skal etter planen være ferdig i løpet av en til to arbeidsdager. Noe støy kan påregnes og vi beklager de ulemper dette medfører for naboer.
 
Det vil de neste par månedene være en del arbeider i byggegropen, der det blant annet skal settes ned en høyspentkum og overvannsrør. Disse arbeidene er å betegne som ordinært anleggsarbeid uten særskilt støyende maskiner og utstyr.
 
(Bildet er av anleggsområdet ved byggegropen).