Stenging av undergang ved Kleberget

18. juni stenges undergangen ved Kleberget i forbindelse med anleggsarbeid.

Stengingen vil være permanent og skyldes at stien går gjennom anleggsområde for arbeider med ny jernbane.