Statusoppdatering for Strandgata

Bane NOR skal begynne gravearbeid i Strandgata langs Oslolageret i forbindelse med det nye registreringssystemet som skal innføres på Moss Havn.

Her legger vi mindre beslag på veien enn vi først antok, slik at de to kjørefeltene forbi Oslolageret skal kunne holdes åpne hele tiden. Vi tar et lite forbehold om at det kan dukke opp situasjoner i bakken som gjør at vi må ta litt mer areal, men slik det er planlagt nå skal det gå trafikk i begge løp samtidig som våre arbeider.

Vi holder oss innenfor klokkeslett mellom 07.00 og 20.00 mandag til fredag, men regner dette som en ytre ramme. Trolig vil det jobbes kortere dager så sant det ikke dukker opp noe ekstraordinært. Arbeidene vil gå over noen uker. Fortau og tilkomst til eiendommene vil være uberørt av våre arbeider.

Vi vil benytte gravemaskin til arbeidet, men det vil ikke særskilt støyende arbeider. Når vi er ferdig i bakken og skal ferdigstille veien, vil vi måtte bruke valser som vibrerer. Dette arbeidet er også planlagt innenfor arbeidstiden. I forkant av disse valsearbeidene vil de nærmeste naboene varsles.

Samtidig med arbeidene vil det monteres permanent lysinstallasjon langs veggen på Oslolageret.

Ellers fortsetter vi med ulike arbeider på Moss Havn. Vi ferdigstiller den nye vaskeplassen og jobber videre med Kleberglageret. Selve lagerbygget er nå nede og det gjenstår pigging/fjerning av mur.  

 Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.