Starter wiresaging

Fjellskjæringen i Mosseskogen begynner i disse dager.

Anleggsveien fra Osloveien og ned til anleggsområdet nede i Sandbukta er nå ferdig. Det betyr at entreprenøren Leif Grimrsud AS og underentreprenør kan gå i gang med den første wiresagingen i fjellpartiet. Den første kontrollskjæringen vil trolig skje denne uken. Wiresaging benyttes for å få skånsom og kontrollert fjerning av fjellmasser.

Anleggsområdet med fjellskjæring ligger godt bortenfor der folk ferdes på turstiene og representerer ingen fare for turgåere som forholder seg til skiltingen i anleggsområdet.

Før wiresagingen begynner vil det monteres rystelsesmålere ved nærmeste bebyggelse for å kontrollere at arbeidene ligger innenfor angitte støyverdier. I forbindelse med wiresagingen vil det også være noe sprengningsarbeider.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.