Siste feltsesong i gang på Dilling

Prosjektleder Lars Erik Gjerpe og teamet hans har denne uken begynt den siste feltsesongen for de arkeologiske utgravningene i Rygge.

Lars Erik Gjerpe er arkeolog og ansatt ved Kulturhistorisk museum i Oslo. 48-åringen har deltatt i arkeologiske utgravninger siden midten på 1990-tallet, men prosjektet i Rygge er det mest omfattende han har vært involvert i. På det meste var 20 arkeologer i aktivitet under fjorårets utgravingssesong, og det ventes like mye aktivitet i år.

- Hva gjør utgravningene i Rygge så interessante?

- Utgravningene på Diling og Carlberg er viktige og vil trolig bidra til å endre samtidens forståelse av bosettingsmønsteret i tusenårsperioden 500 år f. Kr til 500 år e. Kr. Vi graver totalt ut ca. 60 mål, og det som er spesielt i Rygge er at vi graver ut såpass store sammenhengende områder. Det gjør at vi ser mer av det store bildet og også kan se litt hvordan bosettingsmønster og hus endret seg over tid og hvordan folk flyttet på seg i dette området

- Hva slags rolle spiller store infrastrukturprosjekter for deres rolle som arkeologer?

- Hadde det ikke vært for at Bane NOR skal bygge jernbanespor her hadde vi nok aldri fått undersøkt dette området.
Kulturminner skal bevares for alltid, men i noen tilfeller kan det faktisk være fornuftig å grave minner fram fordi det på grunn av erosjon er usikkert hvor lenge sporene etter fortiden tåler å ligge urørt før de forsvinner helt. Store utbyggingsprosjekter på vei og jernbane bidrar til viktig kunnskap om fortiden, og jeg opplever at vi har et godt samarbeid med Bane NOR. Vi er to statlige aktører som sammen har et samfunnsoppdrag som vi skal løse. 


- Hva vil du si til de som er interessert i å vite mer om utgravingene?

- Feltsesongen er nettopp i gang og for de som er interessert har vi åpne publikumsdager hver torsdag fra 24. mai. Da kan man møte opp på feltet og få et godt innblikk i hva vi holder på med. Vi kjørte et liknende opplegg i fjor og det var veldig populært. I tillegg har vi et eget opplegg for de lokale barneskolene, akkurat som i fjor.