Signerte rivekontrakt

Bane NOR Utbygging Øst har i dag signert kontrakt for riveentreprise SMS 6 med Norsk Saneringsservice AS.

Arbeidet med å sanere 121 bygg i Moss som må vike for nytt dobbeltspor og ny stasjon går i gang umiddelbart og ferdigstilles i mai 2019.