Riving av spor 5

Leif Grimsrud AS har begynt rivingen av spor 5.

 Rivingen av spor 5 er del av en større omlegging av sporene ved Moss stasjon i forbindelse med dobbeltsporprosjektet. Når sporet er fjernet kan man etterhvert også få noen flere midlertidige parkeringsplasser for pendlerne, forteller byggeleder Bjørn Mindrebøe i Bane NOR.