Prekvalifisering avlyses og vil bli lyst ut på ny

Bane NOR tar ingen sjanser med faglige kvalifikasjoner for grunnforhold eller økonomisk soliditet for de som skal utføre hovedarbeidene i forbindelse med SMS-prosjektet-

«Totalentreprise underbygning SMS 2A» i prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad er en kontrakt som tilrettelegger for tidlig involvering av entreprenør. Entreprenøren gis mulighet til å detaljprosjektere de beste løsningene og håndtering av viktige grensesnitt. Bane NOR er fornøyd med interessen og deltakelsen i prekvalifiseringen, men avlyser likevel konkurransen som et resultat av det ikke er oppnådd tilstrekkelig konkurranse. Flere av kandidatene har ikke dokumentert at de oppfyller alle kvalifikasjonskrav. Dette gjelder særlig krav til erfaringer og kunnskap med utfordrende grunnforhold i prosjektet, i tillegg til krav om økonomisk soliditet.

Bane NOR stiller strenge krav
Totalentreprisen inneholder kompliserte grensesnitt og tekniske utfordringer. Bane NOR stiller strenge krav til kompetanse og kvalitet i leveransene. Håndtering av tunnelbygging og ny stasjonsbygning midt i Moss er en krevende jobb, noe Bane NOR tar på det største alvor. Vi vil sikre trygge og gode anlegg til innbyggerne i Moss og Rygge, samt brukerne av jernbanen i Østfold. Derfor stilles det spesifikke kvalifikasjonskrav til erfaring med både prosjektering og bygging i blant annet kvikkleire. For å få tilfredsstillende svar på kvalifikasjonskravene er det nødvendig å kunngjøre konkurransen på nytt. Det blir gjort for å kunne sikre søkernes kompetanse og erfaring med gjeldende grunnforhold, i tillegg til finansielle forhold fra enkelte søkere.
«Vi er trygge på å oppnå tilstrekkelig konkurranse etter en tilleggsrunde. Det er viktig å få bekreftet at de som blir invitert til å by på jobben har rett kompetanse og profil for kontrakten. Prosjektets risikoprofil gjør det riktig å gå denne ekstra runden for å forsikre oss om at vi får rett entreprenør med på laget. Ferdigstillelse av prosjektet og ibruktaging av jernbanen i 2024 endres ikke av dette», sier Jarle Rasmussen, Prosjektsjef i Bane NOR.

Konkurransen blir utlyst på nytt
Anskaffelsesregelverket gir begrensede muligheter for ytterligere avklaringer og supplering av søkernes kvalifikasjoner, herunder grunnforhold og økonomisk soliditet. Konkurransen vil derfor bli lyst ut på nytt for å sikre godt kvalifiserte søkere. Konkurransen vil bli kunngjort igjen i løpet av kort tid med kun mindre justeringer i konkurransegrunnlaget.