Planlagt arbeidsstans på Østfoldbanen

Førstkommende helg er det varslet et 36-timers driftsstans på Østfoldbanen. Det vil ikke være togdrift på Østfoldbanen fra lørdag 10. februar kl. 02.00 til søndag 11. februar kl. 14.00.

Årsaken er en lenge planlagt jobb i forbindelse med oppgraderingen av Østfoldbanen på strekningen Sandbukta-Moss. Driftsstansen er nødvendig for gjennomføring av sikkerhetstiltak. Ved sporet i Sandbukta vil det foretas fjellsikring der vi bolter fast sikkerhetsnett. Sikkerhetsnettet skal sikre at stein ikke ramler ned i jernbanesporet i det området der vi har fjellskjæringsarbeid de nærmeste månedene.
 
For å utnytte tiden det er driftsstans mest mulig effektivt vil det også være aktivitet ved midtplattformen på Moss stasjon. Her vil det foretas kartlegging av grunnen for å avdekke fundamenter, rør, tekniske installasjoner og lignende. Slik vil vi være best mulig forberedt på de arbeidene og utbedringene som skal foretas på stasjonen under planlagt driftsstans i sommer. Da det er snakk om et planlagt brudd har man valgt å gjøre arbeidene i helg for i minst mulig grad påvirke pendlere på jobbreise, arbeid gjennom natt må derfor til.
 
Ved arbeidene i Sandbukta vil det benyttes luftbor med kompressor og ved Moss stasjon vil det hovedsakelig benyttes gravemaskin. Dette kan medføre noe støy for omgivelsene, men vil ikke være særskilt støyende.
Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.