Planlagt arbeidsstans på Østfoldbanen

Førstkommende helg er det varslet en 36-timers arbeidshelg på Østfoldbanen.

Det vil ikke være togdrift på Østfoldbanen fra lørdag 3. mars kl. 02.00 til søndag 4. mars kl. 13.30.
Det vil settes inn buss for tog i perioden. For mer info, se NSBs nettsider.
 
Bruddet er blant annet nødvendig for gjennomføring av sikkerhetstiltak. Ved sporet i Sandbukta vil vi fortsette med fjellsikring der vi bolter fast sikkerhetsnett. Sikkerhetsnettet skal sikre at stein ikke ramler ned i jernbanesporet i det området der vi har fjellskjæringsarbeid de nærmeste månedene. I tillegg vil vi benytte muligheten for vegetasjonsrydding nær sporet.
Arbeidet skjer på lørdag og arbeidstid vil være innenfor kl. 06.30-19.00.
 
Ved Moss stasjon skal vi hovedsakelig jobbe på plattform 2. På lørdag skal vi tine en seksjon av bakken og legge ned tinemateriell som blir liggende fram til søndags morgen. På søndag skal vi så grave oss litt ned for å få oversikt over eksisterende infrastruktur og fundament i bakken. Det skal tas bilder og dokumenteres før hullet fylles igjen. Vi benytter en gravemaskin til dette og det forventes ikke at dette arbeidet er særskilt støyende. Arbeidstid for graving vil være fra kl. 06.30 til ca.13.30 på søndag.
Ved innkjøringen til Moss Havn og øvre del av Strandgata vil vi også utføre noen gravearbeider. Disse er planlagt for lørdag mellom kl. 07.00-19.00. Her vil vi bruke gravemaskin og det er ikke forventet særskilt støyende arbeider.