Nye sykkelstativer ved Moss stasjon

Det er kjøpt inn nye sykkelstativ til Moss stasjon. Vi har nå satt ut åtte flyttbare sykkelstativ ved Moss stasjon; fire på vestsiden av overgangsbrua og fire på østsiden.

På østsiden (stasjonssiden) vil det etter hvert blir arbeid med heistårnene, så arealet som benyttes til sykkelplasser må tilpasses anleggsaktivitet. Dette kommer vi tilbake til. Siden sykkelstativene er flyttbare, skal vi finne gode løsninger etter hvert som arealbehovet for anleggsarbeidet blir nærmere definert.