Nabovarsel støy: 11. - 13. desember

Neste uke skal vi losse ballastpukk i Moss havn. Det medfører lang arbeidstid én dag fra ca. kl. 06-23.

Vi tilrettelegger nå for bygging av midlertidig togspor på Moss havn som skal tas i bruk fra neste sommer. Til dette trenger vi ballastpukk som skal brukes som underlag for de nye skinnene.

Vi unngår massetransport gjennom Moss ved å få ballastpukken tilført via bulkskip fra kaikanten i Moss havn. Pukken losses fra skipet og transporteres rett til sporet langs havna. Arbeidet vil skje i perioden tirsdag 11. desember til torsdag 13. desember. Arbeidene planlegges gjennomført i løpet av én lang arbeidsdag, fra ca. kl. 06.00 til 23.00, slik at man får én lang arbeidsperiode istedenfor arbeid spredd over flere dager.  

Den mest støyende aktiviteten vil være tipping av pukk fra lastebil. 

Avbøtende tiltak
Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/metoder som kan være aktuelle. Spuntskjermen vil dempe mye av støyen for bebyggelsen i øst. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.

Les nabovarsel.