Nabovarsel om støyende arbeider i sommer

Det vil være driftsstans på Østfoldbanen i seks uker, fra 23. juni til 5. august. Perioden vil utnyttes effektivt for prosjektet for arbeider i og nær spor. Det vil medføre en del støyende arbeider.

Følgende nabovarsel sendes ut i postkassen til berørte beboere i begynnelsen av neste uke. 

I forbindelse med arbeidene vil vi gjøre flere avbøtende tiltak. Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/metoder som kan være aktuelle. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.

Forgraving gjennomføres for å skifte ut masser og fjerne store steiner og elementer som kan påtreffes. Dette vil kunne redusere støyen fra spuntarbeidene.

Det er også slik at støy kan oppleves forskjellig. Da enkelte kan oppleve en høyere grad av sjenanse enn andre, vil vi utøve skjønn og tilby alternativ, lokal overnatting til beboere ved spesielle behov. Søknad om alternativ overnatting må sendes prosjektet på e-post.

Timen mellom kl. 6 og 7 er en del av definert nattperiode. Da er det ekstra strenge krav til støyende arbeider. Ved behov for støyende arbeider mellom kl. 6 og 7, vil vi varsle naboer via SMS i forkant, på ukesbasis. Dette vil gå ut til alle i berørt, geografisk område – og er ikke noe dere trenger å melde dere på.