Nabovarsel 25.-28. mai

Varsel om støyende arbeider og lange arbeidsdager førstkommende helg.

I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet må vi utføre arbeider i Sandbukta og ved Moss havn. Vi vil utnytte en driftsstans i togtrafikken og jobbe lange dager fra fredag til mandag i Sandbukta. Dette vil være tilsvarende arbeider som ble gjort siste helg i april.
 
Arbeidet i Sandbukta utføres mellom kl. 06.00 og 23.00 fredag til mandag (25.5.-28.5.). Arbeidene ved Moss havn vil foregå på dagtid lørdag 07.00 til 19.00.
 
Arbeidet i Sandbukta består av pigging, boring og sprenging. Sprenging vil kun skje på dagtid.
 
Arbeid på dag- og kveldstid (07.00-23.00) vil ikke gi overskridelser i forhold til støykrav, men da det er skjerpede krav til støy på nattestid vil støyen kunne være over grenseverdien for nattarbeid i tidsrommet mellom kl. 06.00-07.00 fredag-mandag. Beregninger viser at støyen vil være fra 1 til 9 dB over grenseverdi kl. 06.00-07.00 for nærmeste boliger på Jeløya, og fra 1 til 4 dB for noen boliger på Røysåsen.
 
I tillegg vil det være rydding av skog sør for Moss havn og veiarbeider i Strandgata. Valsing av veien kan gi noe støy og vibrasjoner lokalt.
 
Avbøtende tiltak: Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/ metoder som kan være aktuelle. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.
 
Vi beklager de ulemper vårt arbeid måtte medføre.