Manuell trafikkdirigering i Fjordveien

I forbindelse med riving av hus i nedre del av Fjordveien vil det de nærmeste ukene bli manuell dirigering av trafikken.

Norsk Saneringsservice beregner å bruke inntil tre uker på dette rivearbeidet. Arbeidene starter neste uke og bilister må være forberedt på kø i dette området fra tirsdag 4. desember og frem mot jul. Det er åpning for manuell dirigering via ett løp i tidsrommet kl. 08.30-15.00. Under arbeidet vil man ta hensyn til rushtidstrafikken for å få en så smidig gjennomføring som mulig, samtidig som sikkerheten ivaretas.

- Håndteringen av husene som skal rives i Fjordveien er noe av det mest krevende i hele riveentreprisen, da dette er den aktiviteten som vil være mest merkbar for folk flest i Moss. Fjordveien er en sterkt trafikkert vei med mye gjennomgangstrafikk og det er begrenset med gode omkjøringsveier. Vårt råd er å smøre seg med tålmodighet og beregne å bruke lenger tid enn normalt om du ferdes i dette området. Om du kan gå, sykle, kjøre kollektivt eller på annet vis begrense bilkjøringen vil det bidra positivt, sier Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig i prosjektet nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Kart, strekning for manuell dirigering markert i gult.