Lossing av ballastpukk

Onsdag 16. januar vil vi på nytt losse ballastpukk fra båt i Moss havn. Arbeidene vil pågå på dagtid mellom kl. 07:00 og 23:00.

Tilsvarende lossing ble gjennomført i midten av desember, men da ble pukken kjørt rett til det nye sporet vest for spunten. Denne gangen blir pukken kjørt fra båten til riggområdet øst for spunten. All kjøring vil foregå internt på Moss havn. Det vil bli brukt lastebiler, hjullaster og gravemaskiner i arbeidet. Den mest støyende aktiviteten vil være tipping av pukk fra lasteplan. For å gjøre arbeidet effektivt og gi minst mulig liggetid ved kai, planlegges arbeidet gjort over én lang dag.

NB! Vi varslet forrige uke at arbeidet skulle gjennomføres tirsdag 15. januar, men på grunn av dårlig vær har bulkskipet blitt en dag forsinket.