Om handlingsplanen for jernbanesektoren

Arbeidene med Sandbukta-Moss-Såstad påvirkes ikke av innspillene til jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029.

Som mange har registrert så har Bane NOR nylig gitt innspill til jernbanesektorens Handlingsprogram for perioden 2018-2029. For noen strekninger og byer ble tidslinjen endret og oppstartsdato skjøvet frem i tid. Prosjekt Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad blir ikke påvirket av disse innspillene og fortsetter fremdrift i forhold til gjeldende tidsplan. 

Effekten av intercityutbyggingen er betydelig kortere reisetider og økt frekvens i togtrafikken mellom byer og regioner der det bor mange mennesker. Dette legger til rette for effektive og miljøvennlige reiser på Østlandet, men har også betydning for trafikken til landets øvrige jernbanenett. Det legges opp til økt frekvens til Tønsberg og Moss i 2024 og til Hamar i 2026.

I 2021 åpner den nye direkte jernbanelinjen fra Oslo S til Ski, Follobanen. Da kortes reisetiden for regiontog mellom Oslo og Ski ned til 12 minutter, noe som får stor betydning for alle som reiser med tog på Østfoldbanen Østre og Vestre linje. Samtidig betyr dette en vesentlig økning i banesystemets kapasitet. Regiontog fra Moss, Mysen/Rakkestad og Intercity-togene vil bruke den nye Follobanen. Kapasitet på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski vil samtidig frigis til lokaltogene på linje L2 (Ski–Oslo S–Skøyen).

I 2019 starter hovedabeidene på Intercity-strekningen gjennom Moss, der en ny Moss stasjon skal bygges. Den gamle enkeltsporede strekningen fra Sandbukta gjennom Moss til Såstad skal erstattes av nytt dobbeltspor med vesentlig høyere kapasitet. Ved ferdigstilling av denne strekningen og nytt hensettingsanlegg i 2024 vil det bli to tog i timen for regiontog mellom Oslo og Moss.

Videre intercityutbygging
I 2001 åpnet en dobbeltsporparsell mellom Såstad og Haug. Ved åpning av Sandbukta-Moss-Såstad i 2024 vil det være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Haug. Det legges opp til å starte bygging av dobbeltspor syd for Haug og gjennom Fredrikstad og Sarpsborg i første seksårsperiode. Ved ferdigstillelse i andre seksårsperiode vil det bli mulig med to tog i timen for intercity-togene mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg. På denne strekningen er det nødvendig med ytterligere planlegging for å finne fram til de beste traseene. For å kunne innføre flere avganger på Vestre linje etter hvert som nye delstrekninger er fullført er det nødvendig å bygge et hensettingsanlegg for tog ved Fredrikstad eller Sarpsborg før togtilbudet bedres.

Det legges opp til en innføring av signalsystemet ERTMS på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski i 2023, og at resterende strekninger får dette mellom 2028-2034.

Etter hvert som flere tiltak i infrastrukturen ferdigstilles vil det bli mulig å øke togtilbudet ytterligere.