Inviterer til konkurranse for underbygningsentreprise

Konkurransegrunnlaget for Bane NORs totalentreprise for underbygning i forbindelse med nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad er nå ute i leverandørmarkedet.

Bane NOR inviterer til en konkurranse i to trinn med henholdsvis prekvalifisering og tilbudsfase.

Kontraktsignering er planlagt tidlig i 2019, for deretter oppstart av prosjektering og anleggsvirksomhet. Strekningen gjennom kommunene Moss og Rygge planlegges klargjort for operativ trafikk i løpet av 2024.

Dobbeltsporprosjektet er en del av InterCity-utbyggingen gjennom Østfold som skal gi kortere reisetid og hyppigere avganger for passasjerer og bidra til målsettingen om å frakte mer gods med jernbane.

Kontrakten er for ca 10 km med underbygning, som vi inkluderer blant annet to tunneler i fjell, på henholdsvis 2,3 og 2,7 km, to store løsmassekulverter, nytt stasjonsområde med nytt stasjonsbygg i Moss.

– Prosjektet er i rute og etter intensiv planlegging er vi selvsagt spente på responsen fra markedet. Dette er en ti kilometer lang strekning hvor ny infrastruktur skal bygges både i bynære strøk og i vernede områder. Her er det både utfordringer og spennende muligheter, sier prosjektsjef for Sandbukta-Moss-Såstad, Jarle Rasmussen.