Inngikk avtale om deponi med lokale aktører

prosjektet har inngått avtaler om rett til deponering av stein- og jordmasser med de lokale aktørene Skolt Pukkverk AS, Rygge Pukkverk AS, MOVAR Næring og Vanem Gård.

Bane NOR har inngått avtaler om rett til deponering av masser ved arealer i Moss, Råde og Rygge, som eies av Skolt Pukkverk AS og Rygge Pukkverk, i forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Før nytt dobbeltspor kan tas i bruk ved utgangen av 2024 vil det tas ut om lag tre millioner tonn løs- og steinmasser.

Den største av avtalene, med Skolt Pukkverk AS, gir Bane NOR rett til levering av opp til 1,2 millioner tonn stein og 750.000 tonn løsmasser, fordelt på Skolt-konsernets arealer i Moss og Råde. Avtalen med Rygge Pukkverk dekker ytterligere 300.000 tonn sprengstein. 

- For vår del synes vi det er spennende å bidra i en viktig rolle i utviklingen i byutviklingen i Moss. Gjennom vårt nye selskap Skolt Miljøpark AS synes vi også det er flott at vi bidrar til å sikre gjenbruk av gode masser. Det er god sirkulærøkonomi i praksis, sier Karsten F. Hansen, administrerende direktør i Skolt Holding AS.

Bane NOR har også leid et areal av Vanem Gård som entreprenør kan benytte til mellomlagring av masser. Dette er arealer som entreprenøren, som skal gjennomføre arbeidene for Bane NOR, kan benytte seg av. 

MOVAR skal håndtere forurensede masser

Prosjektet har også sikret seg en forsvarlig og god håndtering av det som måtte være av forurensede masser. Bane NOR har inngått avtale med MOVAR for deponering av slike masser ved Solgård Avfallsplass. 

- Vi har alle nødvendige tillatelser til å ta i mot og håndtere forurensede masser. Vi har god kontroll på det som kommer inn, forsikrer Freddy Tangen, sektorsjef for renovasjon i MOVAR IKS.

Viktige avtaler for Bane NOR

- Dette er to viktige avtaler for oss som sikrer at Bane NOR har nok arealer til å deponere alle steinmasser som tas ut i forbindelse med byggingen av de nye jernbanetunnelene i Moss. At det er inngått avtaler med lokale aktører synes vi er gledelig. Det er bra for det lokale næringslivet, og det betyr at det ikke blir så lang transportavstand for massene som skal deponeres. Det er gunstig både for miljøet og for trafikkbelastningen, sier Erik Pascal Johansen, prosjektdirektør i Utbygging Øst i Bane NOR.

 

Bilde: Erik Pascal Johansen, prosjektdirektør Utbygging Øst i Bane NOR (t.h.) har funnet tonen med Karsten F. Hansen og Skolt Holding om deponering av masser fra dobbeltsporutbyggingen Sandbukta-Moss-Såstad. Bane NOR har inngått avtaler med ytterligere tre aktører.