Høring av søknad om utslippstillatelse

Fylkesmannen i Østfold har mottatt søknad fra Bane NOR om utslippstillatelse etter forurensningsloven for utbygging av nytt dobbeltspor for jernbane Sandbukta-Moss-Såstad. Søknaden gjelder totalentreprisen.

Her er Fylkesmannen i Østfolds brev om høringen.

Fylkesmannen i Østfold ber om uttalelse til søknaden innen 15.12.2018.

Søknaden og vedleggene er tilgjengelige på Fylkesmannens hjemmeside, www.fylkesmannen.no/ostfold/horinger.

Det blir arrangert offentlig høringsmøte onsdag 14. november 2018 kl. 18-20. Sted: Moss Hotel, Dronningens gate 21, Moss.