Gangbro stengt i sommer

Anleggsarbeidene på Moss stasjon er i gang, og i dag ble gangbroen over sporene stengt.

Gangbroen er stengt på grunn av fundamenteirngsarbeider for heissjekter til nye heistårn. 

Det er skiltet til alternativ gangvei over sporene, via gang-container og plattform.