Julefreden senker seg i Moss

Det vil bli pause i rivearbeidene i Moss etter arbeidsdagens slutt torsdag 20. desember og frem til 2. januar.

Når julefreden senker seg og rivingen stilles i bero frem til nyttår kommer anleggsgjerdene til å trekkes tilbake slik at fortauet trygt kan benyttes av gående ned Fjordveien. Gult markerer gangtrasé.

Merk at det er snakk om fortauet på motsatt side av det som er avbildet her.

Gjerdene blir satt ut igjen når riveaktiviteten gjenopptas 2. januar.