Endring av overgangsfelt i Fjordveien

Det etableres et nytt kryss i Fjordveien/Nyquists gate for å tilrettelegge for buss i begge kjørefelt. Det medfører en liten flytting av overgangsfelt for gående.

I løpet av dagen i dag vil det asfalteres og merkes om, slik at overgangsfeltet i Fjordveien vil flyttes ca. 40 meter lenger sydover sammenlignet med dagens krysningspunkt.

Selve veikrysset skal være ferdig i midten av januar, men krysningspunktet for gående i Fjordveien legges om allerede fra onsdag 19. desember. Det medfører naturligvis også at fortauet ned langs Nyquists gate gjenåpnes igjen.

Se kartskisse av ny gangpassasje. Gult er ny passasje. Rødt kryss er overgangsfeltet som blir borte fra i morgen.