Anleggsarbeid og buss for tog i sommer

I sommer vil det være driftsstans på Østfoldbanen i seks uker, fra 23. juni til 5. august.

I forbindelse med vedlikeholdsstoppen på jernbanen på Østlandet i sommer vil prosjektet utnytte tidsvinduet til å gjøre diverse arbeider i Moss sentrum og i Sandbukta.

700 meter lang spuntvegg i Moss Havn
Vi vil blant annet etablere en 700 meter lang spuntvegg nede ved Moss Havn, fra området rundt anleggsgropen vår ved (den stengte) planovergangen i syd og mot Kleberget. Spuntveggen vil ha noe stabiliserende effekt på massene, men hovedhensikten er å lage en fysisk sikringsvegg mellom de operative togsporene og anleggsområdet for nytt dobbeltspor og ny stasjon.
Spuntingen vil medføre en del støy, men veggen vil når den er etablert gjøre en god jobb som støyskjerm i forhold til togtrafikk.
Også på Moss stasjon vil det være mye aktivitet. Blant annet vil det bli etablert fundament for ny gangbro og heis. I arbeidet med dette vil det blant annet være nødvendig å pele.

Utkjøring av steinmasser i Sandbukta
I Sandbukta vil vi fortsette å fjerne steinmasser og legge til rette for påhugget for den nye Mossetunnelen.
Når det er vedlikeholdsstopp for jernbanen vil man utnytte tiden til å fjerne store deler av de fjellmassene som er brattest og ligger nærmest sporet.

Buss for tog
Vedlikeholdsstopp på sommeren er for å påvirke færrest mulig pendlere, da det i stor grad sammenfaller med ferietid og skolefri. Det vil settes inn buss for tog i perioden. For mer informasjon, kontakt NSB eller sjekk NSBs nettsider.