Stortinget vedtok styrings- og kostnadsramme

Stortinget vedtok 14. desember at dobbeltsporprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad starter opp i 2018 innenfor en styringsramme på 8676 millioner kroner og en kostnadsramme på 9,5 milliarder kroner.

- Det var jo ventet, men ikke desto mindre gledelig at det endelige klarsignalet kom fra Stortinget, smiler prosjektsjef Jarle Rasmussen i Bane NOR. 

- Vi fortsetter de forberedende arbeidene og ligger godt i rute så langt, legger han til. Målet om ny stasjon og nytt dobbeltspor fra Sandbukta i nord til Såstad i sør innen utgangen av 2024 står fast.

- Dobbeltsporet vil gi en ny giv for Moss og Rygge når det står ferdig, og åpner for hyppigere avganger, kortere reisetid og bedre regularitet mot Oslo og de andre østfoldbyene. Slik kan man legge til rette for en betydelig regional befolkningsvekst frem mot 2040 der man tar unna mesteparten av persontransportbehovet med miljøvennlige, raske og arealeffektive kollektivløsninger som utvider bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet, påpeker han.