Varsel om støyende arbeider uke 37-40

I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet må vi spunte for å legge om vann- og avløpsledninger i området ved Strandgata og Moss Havn nord.

Spunt er 6-8 meter lange stålkonstruksjoner som trykkes og vibreres ned i bakken. Arbeidet gjøres i intervaller på ca. 10-15 minutter.

Støyen vil ikke være kontinuerlig og intervallene vil variere fra dag til dag. Det er støy kun når det spuntes – vanlig driftstid er 30 % aktivitet innenfor en tidshorisont på 8-12 timer. 

Arbeidet utføres på dagtid, i tidsrommet mellom kl. 07.00 og 19.00, mandag til torsdag.

Kartet viser hvor entreprenør skal jobbe, fra kai og i området i Strandgata samt ved vaskeplass på Moss Havn.

Entreprenør vil benytte såkalt mobilkran med vibro samt en spuntrigg til arbeidene. Vi beklager de ulempene dette arbeidet påfører naboene.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.

For spørsmål og andre henvendelser, kontakt: