Varsel om støyende arbeider fra uke 43

Ny dato: I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet fortsetter spuntearbeidet nærmere sporet ved søndre planovergang fra uke 43-46.

Spunten stabiliserer grunnen der vi graver for å legge om vann- og avløpsledninger i området.

Arbeidet utføres på dagtid, mandag til torsdag mellom kl. 07.00 og 19.00. Hvis behovet tilsier det så vil vi også jobbe fredager mellom 07.00 og 17.00. Spuntingen vil pågå i 3-4 uker.

Kartet til viser hvor entreprenør skal jobbe i området Strandgata-søndre planovergang. Spunt er lange stålkonstruksjoner, også kalt nåler, som trykkes og vibreres ned i bakken. Arbeidet gjøres i intervaller på ca. 10-15 minutter. Støyen vil ikke være kontinuerlig og intervallene vil variere fra dag til dag.

Avbøtende tiltak
Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/ metoder som kan være aktuelle. Forgraving gjennomføres for å fjerne store steiner og elementer som kan påtreffes og gi økt støy. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune. Vi beklager de ulempene dette arbeidet påfører naboene.

Kontaktinformasjon
For spørsmål og andre henvendelser, kontakt:

Varsel om støyende arbeider fra uke 43 (PDF)